อุตสาหกรรมล้านล้านดอลล่าถัดไปMALAYSIA Market Overview : Health Supplements
Market size in Malaysia in about RM 1.6 Billion in 2012.
Bottled nutritive drink gain the strongest value growth.
Direct selling / Network Marketing is a stable distribution channel that gains the highest value share of 54% among all channels.

ภาพโดยรวมตลาดมาเลเซีย : อาหารเสริมสุขภาพขนาดของตลาดในประเทศมาเลเซียมีประมาณ 1.6 พันล้านริงกิต ในปี 2012  เครื่องดื่มทางโภชนาการเครื่องดื่มบรรจุขวดมีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุด  การขายตรงเป็นช่องทางจัดจำหน่ายที่มั่นคงซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดถึง 54% ในทุกกลุ่มช่องทางจัดจำหน่าย
Copyright 2015-2021 beyounghealth.com
One framework, every device. v2
Contact Admin