ความรู้ผลิตภัณฑ์และคำถามที่พบบ่อย

ความรู้ผลิตภัณฑ์และคำถามที่พบบ่อย Fact Sheet & Frequently Asked Questions ผลิตภัณฑ์ beyonde Omeg 3 Plus (Version 8 มิย. 59)

บทนำ
หัวใจ และ สมอง เป็นอวัยวะที่สำคัญในการดำเนินชีวิต ถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจเกิดความเสื่อมได้ เคยมีการค้นพบว่า ผู้ที่กินปลาเป็นประจำมีอุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดต่ ากว่าคนทั่วไป การศึกษาต่อมาพบว่า ในน้ำมันปลามีกรดไขมันไม่อิ่ม ตัว ีนิดโอเมก้า 3 สูง ซึ่งเป็นกรดไขมันจ าเป็นต่อร่างกาย และร่างกายสร้างเองไม่ได้ สามารถี่วยลดความเสี่ยง และป้องกันการเกิดโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ี่วยลดระดับไขมันร้ายในเลือด เสริมสร้างความจ า เป็นต้น
แหล่งน้ำมันที่ดีที่สุด เพื่อ “สมองโปร่งใส หัวใจแข็งแรง”
บี ยอนด์ โอเมก 3 พลัส ( beyonde Omeg 3 Plus ) คือ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่รวมแหล่งน้ำมันที่ดีที่สุดต่อหัวใจ หลอดเลือดและสมอง จากน้ำมันปลาทะเล และน้ำมันธรรมีาติ 4 ีนิด ได้แก่ น้ำมันจมูกข้าวสาลี, น้ำมันโรสแมรี่, น้ำมันกระเทียม และ วิตามินอีจากน้ำมันถั่วเหลือง  
ส่วนประกอบหลัก และประโยชน์ ใน 1 เม็ด ประกอบด้วยแหล่งน้ำมัน 5 ชนิด ดังนี้
1. น้ำมันปลาทะเล 800 มิลลิกรัม: อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว โอเมก้า 3 (Omega-3) ซึ่งเป็นกรดไขมันจ าเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้และเป็นสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย 2 ชนิด คือ  
- อีพีเอ หรือ กรดไอโคซาเพนทีโนอิก (Eicosapentaenoic Acid, EPA) ป้องกันไขมันอุดตันหลอดเลือดหัวใจและสมอง โดยกลไกการี่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด เพิ่มไขมันดี HDL และป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด จึงลดความเสี่ยงโรคหัวใจและสมองขาดเลือด และลดความดันโลหิตได้ รวมถึงมีกลไกลดการอักเสบจึงี่วยบรรเทาอาการข้อเสื่อมได้อีกด้วย  
- ดีเอีเอ หรือ กรดโดโคซาเฮกซีโนอิก (Docosahaxaenoic Acid, DHA) เป็นกรดไขมันซึ่งเป็นองค์ประกอบในสมองและจอประสาทตา จึงี่วยพัฒนาระบบประสาทและการท างานของเซลล์สมอง ี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมอง เสริมสร้างความจ า พร้อมทั้งบ ารุงสายตาให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่า โอเมก้า 3 ช่วยลดภาวะซึมเศร้า และ อาการปวดไมเกรน ได้อีกด้วย
องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำว่าควรได้รับกรดไขมันโอเมก้า 3 (ปริมาณ EPA+DHA) วันละ 300-500 มิลลิกรัม สำหรับคนสุขภาพดี  บียอนด์ โอเมก 3 พลัส 1 แคปซูล มีน้ำมันปลาทะเล 800 มิลลิกรัม ให้ปริมาณโอเมก้า 3 เท่ากับ 240 มิลลิกรัม (EPA 144 มิลลิกรัม และ DHA 96 มิลลิกรัม)
ทั้งนี้ องค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) แนะนำกินน้ำมันปลาได้ถึงวันละ 3000 มก. ร่วมกับ วิตามินอี สามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้   
ความพิเศษของ “น้ำมันปลาทะเล” ใน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส
บี ยอนด์ โอเมก 3 พลัส ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ และการผลิตในทุกขั้นตอน ทั้งมาตรฐานการคัดเลือก และตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันปลา เพื่อให้ได้มาตรฐานระดับโลก
ปลาทะเลน้ำลึกจากเขตน่านน้ำ 2 มหาสมุทร
 คัด สรรคุณภาพปลาทะเลน้ำลึก จากเขตน่านน้ำ 2 มหาสมุทร คือ แปซิฟิคเหนือและใต้ ในเขตประเทศเปรู ทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดปรากฎการณ์น้ำผุด (upwelling) จากกระแสน้ำเย็นของแอนตาร์คติคปะทะกับชั้นหินลาลาดชันของชายฝั่งตะวันตก ของอเมริกาใต้ ท าให้เกิดการหมุนเวียนเอาแร่ธาตุและสารอาหารจากบริเวณก้นทะเลลึกลงไปขึ้นมา เกิดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ปลาทะเลแถบนี้ได้แก่ ปลาซาร์ดีน แองโซวี แมคเคอเรล จึงเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แห่งหนึ่งที่สุดของโลก จึงให้สารโอเมก้า 3 ที่สูงและมีความบริสุทธิ์ และยังเป็นแหล่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของ โลกอีกด้วย
 วิธีจับปลาได้มาตราฐานระดับโลก
ด้วย วิธีการจับปลาตามธรรมีาติ ที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก Marine Stewardship Council (MSC) Certification ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ ดูแลมาตรฐานสิ่งแวดล้อมการจับสัตว์ทะเล ในเขตอเมริกาเหนือ แคนาดา และอเมริกาใต้ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากการท าประมงอย่างยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลตามมาตรฐาน MSC จึงมั่นใจได้ว่าน้ำมันปลาที่ได้ยังคงความสดใหม่ ให้สารโอเมก้า 3 สูง  
 สกัดน้ำมันปลาเกรดบริสุทธิ์
ปลาทะเลเช่น ปลาซาร์ดีน แองโซวี แมคเคอเรล ถูกนำมาสกัดด้วยระบบ ความดันสูง molecular distillation ซึ่งใช้ความร้อนต่ ากว่าวิธีการทั่วไป จึงได้เป็นน้ำมันปลาเกรดที่บริสุทธิ์สูง น้ำมันกระจายตัวได้ดี อนุภาคเล็ก พร้อมดูดซึมในร่างกาย ปราศจากกลิ่นคาวและสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น โลหะหนักหรือสารพิษจากสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้รับการจดมาตรฐานในหมวดสารสกัดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเภสัชตำรับของอเมริกา USP (United States Pharmacopeia: Dietary Supplement) อีกด้วย
ผ่านการตรวจมาตราฐานคุณภาพความปลอดภัยกว่า 200 รายการ และได้รับมาตราฐานรับรองทั่วโลก
ได้ รับการตรวจสอบคุณภาพมากกว่า 200 รายการ ยืนยันในความบริสุทธิ์ ปราศจากกลิ่นคาวปลา และมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด พร้อมทั้งได้รับมาตรฐานรับรองจากทั่วโลก
- มาตรฐานแหล่งผลิต cGMP (Current Good Manufacturing Practice)  
- มาตรฐานสุขอนามัยการผลิตอาหาร HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point)
- มาตรฐานกรดไขมันโอเมก้า 3 ระดับโลก (GOED : Global Organization of Omega-3 EPA and DHA Omega-3) 
- มาตรฐานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศอเมริกา (US FDA) 
- มาตรฐานสารอาหารจากยุโรป (EU: European Union)
- มาตรฐานสารอาหารจากแคนาดา (CFIA : Canadian Food Inspection Agency)
- มาตรฐานด้านผลิตภัณฑ์ธรรมีาติเพื่อสุขภาพ (HC: Health Canada, Natural Health Products Directorate)
- มาตรฐานอาหารปลอดภัยจากประเทศนอร์เวย์ (NFSA : Norwegian Food Safety Authority)
- มาตรฐานสารอาหารที่มีความปลอดภัยจากอเมริกา (US FDA-notified GRAS, Generally Recognized As Safe status).
- ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน Kosher และ Halal
2. น้ำมันจมูกข้าวสาลี 100 มิลลิกรัม: อุดมด้วยโอเมก้า 6 ลดไขมันร้ายคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ี่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเลือด 
3. น้ำมันกระเทียม 83 ไมโครกรัม:ช่วยลดไขมันร้ายคอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ ป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ี่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
4. น้ำมันโรสแมรี่ 10 มิลลิกรัม: เพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้น อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
5. วิตามินอีธรรมชาติ 15 หน่วยสากล: สกัดจากน้ำมันถั่วเหลือง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์บุผนังหลอดเลือด พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมน้ำมันปลา 
ด้วยเทคโนโลยี ไมโครไนเซชั่น (Micronization) สิทธิบัตรจากประเทศออสเตรเลีย ท าให้ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส มีลักษณะละอองน้ำมันอนุภาคเล็ก กระจายตัวได้ดีในน้ำ จึงดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย พร้อมด้วยการแต่งกลิ่นธรรมีาติด้วยน้ำมันผิวเปลือกส้ม สามารถรับประทานได้ง่าย
คำแนะนำวิธีรับประทาน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส
บียอนด์ โอเมก 3 พลัส เหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจและสมอง รวมถึงผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพการท างานของระบบหัวใจและสมอง
ทั้งนี้ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส กินได้ถึงวันละ 3 แคปซูล ต่อวัน  
คำเตือนในการรับประทาน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส
เด็ก สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน
ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ปลาทะเลหรือน้ำมันปลา
ควรระวังในผู้ที่ลิ่มเลือดแข็งตัวี้า หรือผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือแอสไพริน
 
คำถามที่พบบ่อย (version 8 มิย 59)
I. สูตร ส่วนผสม
1. บียอนด์ โอเมก 3 พลัส มีความโดดเด่นแตกต่างจากน้ำมันปลาทั่วไปอย่างไร
ตอบ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ไม่ได้มีแค่น้ำมันปลา แต่ผสานคุณค่าน้ำมันถึง 5 ีนิดที่ส่งเสริมสุขภาพหัวใจ หลอดเลือดและสมอง จาก น้ำมันปลาทะเลน้ำลึก น้ำมันจมูกข้าวสาลี น้ำมันโรสแมรี่ น้ำมันกระเทียม และวิตามินอีจากน้ำมันถั่วเหลือง ให้กรดไขมันจ าเป็นต่อร่างกาย โอเมก้า 3, โอเมก้า 6 และวิตามินอี ซึ่งเป็นสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย ในการลดความเสี่ยง และป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ลดระดับไขมันในเลือด ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด เสริมสร้างความจ า เป็นต้น ผลิตด้วยเทคโนโลยี ไมโครไนเซชั่น ได้ละอองน้ำมันอนุภาคเล็ก กระจายตัวดี ดูดซึมง่าย พร้อมด้วยการแต่งกลิ่นธรรมีาติด้วยน้ำมันผิวเปลือกส้ม สามารถรับประทานได้ง่าย
 
2. น้ำมัน 5 ชนิด ในแคปซูลของ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ให้ประโยชน์อย่างไร
ตอบ การผสานคุณค่าจากน้ำมันถึง 5 ีนิด เพื่อประสิทธิภาพการดูแลหัวใจ หลอดเลือดและสมองที่เหนือกว่า
1.น้ำมันปลาทะเล: สกัดจาก ปลาซาร์ดีน แองโซวี แมคเคอเรล อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัว โอเมก้า 3 คือ EPA และ DHAมีงานวิจัยี่วยลดระดับไขมันร้ายไตรกลีเซอไรด์ในเลือด ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอุดตัน ลดความดันโลหิต ส่งเสริมการท างานของระบบประสาทและเซลล์สมอง
2.น้ำมันจมูกข้าวสาลี: อุดมด้วยโอเมก้า 6 ลดไขมันร้ายคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ ี่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของ
เส้นเลือด
3.น้ำมันกระเทียม: ช่วยลดไขมันร้ายคอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ ป้องกันการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ี่วยให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
4.น้ำมันโรสแมรี่: เพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้น อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
5.วิตามินอีธรรมชาติ: สกัดจากน้ำมันถั่วเหลือง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์บุผนังหลอดเลือด พร้อมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูดซึมน้ำมันปลา
 
3. น้ำมันปลาทะเล ใน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส โดดเด่นกว่าน้ำมันปลาทั่วไปอย่างไร
ตอบ  น้ำมันปลา ในโอเมก 3 พลัส โดดเด่นด้วย
1.การ คัดสรรคุณภาพปลาทะเลน้ำลึก จากเขตน่านน้ำ 2 มหาสมุทร คือ มหาสมุทรแปซิฟิคเหนือและใต้ ในเขตประเทศเปรู ทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเป็นบริเวณที่เกิดปรากฎการณ์น้ำผุด (upwelling) จากกระแสน้ำเย็นของแอนตาร์คติคปะทะกับชั้นหินลาดชันของชายฝั่งตะวันตก ของอเมริกาใต้ เกิดการหมุนเวียนเอาแร่ธาตุและสารอาหารจากบริเวณก้นทะเลลึกลงไปขึ้นมาเป็น อาหารปลาทะเล จึงให้น้ำมันปลาที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัยจากโลหะหนัก และสารปนเปื้อนต่างๆ
2.คงความสดใหม่ของน้ำมันปลาด้วยวิธีการจับปลาตามธร รมีาติมาตรฐานระดับโลก Marine Stewardship Council (MSC) Certification และนำมาสกัดด้วยระบบความดันสูง ที่ใช้ความร้อนน้อย จึงได้น้ำมันปลาบริสุทธิ์ (Ultra-Pure Fish oil) ให้กรดไขมันจ าเป็นีนิดโอเมก้า 3 สูง  
3.ตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยกว่า 200 รายการ และได้รับมาตรฐานรับรองทั่วโลกจาก cGMP, HACCP, USFDA, EU, GOED, CFIA, NFSA, GRAS, Kosher และ Halal  
4.มีนวัตกรรมไมโครไนเซชั่น ช่วยให้น้ำมันกระจายตัวได้ดีในน้ำ พร้อมดูดซึมในร่างกาย และปราศจากกลิ่นคาว รับประทานง่าย ให้ผลลัพธ์สุขภาพที่ดีต่อหัวใจ หลอดเลือด และสมอง
 
4. บียอนด์ โอเมก 3 พลัส 1 แคปซูล มีปริมาณน้ำมันปลาทะเลกี่มิลลิกรัม
ตอบ  บียอนด์ โอเมก 3 พลัส 1 แคปซูล มีน้ำมันปลาทะเล 800 มิลลิกรัม ซึ่งสกัดได้จาก ปลาซาร์ดีน แองโซวี แมคเคอเรล ให้ปริมาณกรดไขมันโอเมก้า 3 เท่ากับ 240 มิลลิกรัม. (EPA 144 มก. และ DHA 96 มก.) พร้อมทั้งน้ำมันธรรมีาติ 4 ีนิด ได้แก่ น้ำมันจมูกข้าวสาลี 100 มิลลิกรัม., น้ำมันกระเทียม 83 ไมโครกรัม.,  น้ำมันโรสแมรี่ 10 มิลลิกรัม. และวิตามินอีธรรมีาติ  15 หน่วยสากลจากน้ำมันถั่วเหลือง
 
5. ทำไมจึงมีการปรับสูตรน้ำมันปลา ในบียอนด์ โอเมก 3 พลัส  
ตอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ให้ได้มาตรฐานระดับโลกต่างๆ ที่มากขึ้น มีการเพิ่มมาตรฐานการคัดเลือกสายพันธุ์ปลาจาก ปลาซาร์ดีน แองโซวี แมคเคอเรล และตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำมันปลา วิธีการจับปลาตามธรรมีาติที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆในการสกัดน้ำมันปลาในปัจจุบัน ได้น้ำมันปลาบริสุทธิ์ (Ultra-Pure Fish Oil) คงคุณค่ากรดไขมันจ าเป็น โอเมก้า 3 สูง ปราศจากกลิ่นคาว ปลอดภัยจากโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อนต่างๆ  
 
6. บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ต่างจาก น้ำมันตับปลา และ คริลล์ออยล์ อย่างไร
ตอบ แตกต่างกัน ที่สารส าคัใและคุณประโยีน์ที่ร่างกายได้รับ น้ำมันปลาทะเล สกัดสารส าคัใจากส่วนต่างๆ ของปลา เช่น เนื้อปลา หนังปลา หางปลา หัวปลา ให้กรดไขมันไม่อิ่มตัว โอเมก้า 3 ที่ส าคัใ 2 ีนิดคือ EPA และ DHA ซึ่งเป็นกรดไขมันจ าเป็นที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ กินในปริมาณสูงได้ ส่งผลดีต่อระบบหัวใจ หลอดเลือด และสมอง  
ในขณะที่ น้ำมันตับปลานั้นสกัดจากมาจากตับของปลาทะเลเช่น ปลาคอด ปลาฉลาม เน้นสกัดเอา วิตามินที่ละลายในน้ำมันเช่น เอ และดี เพื่อการเสริมวิตามิน การกินปริมาณมากในระยะยาวจึงอาจสะสมได้ ส่วน คริลล์ออยล์ เป็นน้ำมันที่สกัดได้จากสัตว์ทะเลจ าพวกกุ้งขนาดเล็ก ให้กรดไขมันจ าเป็น โอเมก้า 3เช่นเดียวกับน้ำมันปลา ในปัจจุบันยังมีการศึกษาวิจัยที่น้อยกว่าน้ำมันปลา
 
II. การรับประทาน และ ผลลัพธ์สุขภาพ

7. บียอนด์ โอเมก 3 พลัส เหมาะกับใคร
ตอบ เหมาะกับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจ หลอดเลือด และสมอง รวมถึงผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพเช่น
- ผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ สมอง และหลอดเลือด - ผู้ที่รับประทานอาหารทอดและไขมันสูง
- ผู้ที่เสี่ยงไขมันในเลือดสูง     - ไม่ออกก าลังกาย
- นักศึกษา วัยท างานที่เหนื่อยล้ากับการใช้สมอง  - ผู้ที่ต้องการส่งเสริมความจ า และสมาธิในการท างาน
- ผู้สูงวัยต้องการป้องกันความเสื่อมของเซลล์สมอง  - บรรเทาอาการข้อเสื่อม ปวดข้อ

8. กิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ได้วันละกี่แคปซูล
ตอบ โดยปกติ ส าหรับผู้ที่สุขภาพดี หรือผู้ที่ไม่รับประทานปลาทะเล กินวันละ 1 แคปซูล หลังอาหารเช้า หรือเย็น และส าหรับผู้ที่มีระดับไขมันในเลือดสูง ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างความจ าและสมาธิ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด แนะนำกินวันละ 2 แคปซูล โดยแบ่ง 1 แคปซูล หลังอาหารเช้า อีก 1 แคปซูล หลังอาหารเย็น ทั้งนี้ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส สามารถกินได้ถึงวันละ 3 แคปซูล อย่างปลอดภัย โดยไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ ในคนสุขภาพดี
 
9. กิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส 2-3 แคปซูลพร้อมกัน ในมื อเดียวกันได้หรือไม่
ตอบ กินได้ แต่ในกรณีบางคนกินผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมันในปริมาณมากอาจมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียนได้ แนะนำให้แยกแบ่งรับประทานมื้อละ 1 แคปซูลดีกว่าเพื่อลดอาการข้างเคียงดังกล่าว
 
10. อายุเท่าไหร่ จึงเหมาะกับการเริ่มกิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส
ตอบ แนะนำส าหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตามกฎข้อบังคับขององค์การอาหารและยาประเทศไทย  
 
11. เด็ก สตรีมีครรภ์และให้นมบุตร สามารถกินบียอนด์ โอเมก 3 พลัส ได้หรือไม่
ตอบ ไม่แนะนำเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไป แม้ว่าจะมีส่วนผสมที่ปลอดภัย ไม่มีผลเสียต่อร่างกาย แต่ยังไม่เคยมีรายงานวิจัยระยะยาวในคนกลุ่มนี้
 
12. คนมุสลิม สามารถกิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ได้หรือไม่
ตอบ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล จึงสามารถแนะนำให้ชาวมุสลิมได้
 
13. กิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส แล้วจะอ้วนหรือไม่
ตอบ ไม่อ้วน เพราะไขมันในผลิตภัณฑ์เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวกลุ่ม โอเมก้า 3 และ 6 ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่สะสมเป็นไขมันส่วนเกิน
 
14. กินปลาทะเลเยอะๆ ทดแทนการกิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ได้หรือไม่
ตอบ ต้องกินปลาในปริมาณเยอะมากและควรกินเป็นประจ าเพื่อให้ได้ปริมาณโอเมก้า 3 เพียงพอต่อการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและสมองเช่น หากต้องการโอเมก้า 3 ปริมาณ 240 มิลลิกรัม ซึ่งเท่ากับ โอเมก 3 พลัส 1 แคปซูล เทียบเท่ากับต้องทานปลาเก๋าขนาด 300 กรัม 1 ตัว หรือปลาทูถึง 3 ตัว ดังนั้นการเสริมคุณค่าโอเมก้า 3 จาก บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ทุกวันจึงเป็นทางเลือกที่ดีและสะดวก      
 
15. แพ้อาหารทะเลกิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ได้หรือไม่
ตอบ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส มีส่วนผสมของน้ำมันปลาทะเล ซึ่งต้องระวังในผู้ที่แพ้ปลาทะเลหรือน้ำมันปลา ดังคำเตือนที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ ในคนที่แพ้อาหารทะเลเช่น แพ้กุ้ง แพ้ปลาหมึก ถ้าไม่มีประวัติแพ้ปลาทะเล สามารถกินได้
 
16. ทำไมบางคนกินแล้วมีอาการ คลื่นไส้ ปวดท้อง ใจสั่น วิงเวียน เหงื่อออก ขณะที่คนทั่วไปกินแล้วไม่มีอาการข้างเคียงใดๆ  
ตอบ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส มีความปลอดภัยสูง ไม่มีผลข้างเคียง แต่มีเพียงบางคนที่ทางเดินอาหารไว หากกินตอนท้องว่าง อาจมีอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้ ปวดท้อง วิงเวียน ซึ่งท าให้ใจสั่น เหงื่อออก ได้ แนะนำให้กินพร้อมอาหาร หรือหลังอาหารทันที และดื่มน้ำตาม 1 แก้วโต ก็จะแก้ปัใหานี้ได้
 
17. ทำไมผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก เช่น กินยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด แอสไพริน หรือ วาร์ฟาริน จึงต้องระวังการกินร่วมกับ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส  
ตอบ เนื่องจากน้ำมันปลา มีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและท าให้เลือดหยุดไหลี้าลงได้ จึงต้องระวังการกินน้ำมันปลาในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออก นอกจากนี้หากต้องเข้ารับการผ่าตัด ควรหยุดกินน้ำมันปลาก่อนถึงวันผ่าตัดอย่างน้อย 14 วัน และควรแจ้งแพทย์ผู้ท าการผ่าตัดให้ทราบว่าตนเองกินน้ำมันปลาอยู่ด้วย
 
18. คนที่สุขภาพดี ควรกิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส หรือไม่
ตอบ แม้คุณจะมีสุขภาพดี ก็ควรกิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไขมันในเลือดสูง ี่วยบ ารุงสมอง เป็นต้น แนะนำกินวันละ 1 แคปซูล หลังอาหาร เป็นประจ าทุกวัน  
 
19. สามารถกิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส เป็นประจ าทุกวันอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ สะสมเป็นพิษหรือไม่
ตอบ กินต่อเนื่องได้ทุกวัน ตามจุดประสงค์ในการกิน เพื่อส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมอง โดยไม่สะสมก่อให้เกิดความเป็นพิษ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้าง กรดไขมันไม่อิ่มตัว โอเมก้า 3 ได้ จ าเป็นต้องได้รับจากการกินเท่านั้น และด้วยการคัดสรรน้ำมันปลาทะเลน้ำลึก มีความบริสุทธิ์สูง ปราศจากสิ่งปนเปื้อนและโลหะหนัก  จึงรับประทานต่อเนื่องได้อย่างปลอดภัย
 
20. มียาประจำตัวที่กินอยู่ สามารถกินร่วมกัน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ได้หรือไม่
ตอบ ไม่แนะนำส าหรับผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด หรือ แอสไพริน อยู่เป็นประจ า หากต้องการกินควรปรึกษาแพทย์ก่อน ส าหรับผู้ที่ทานยาอื่นๆ สามารถทานได้ปกติ หากมีความกังวลใจแนะนำให้ปรึกษาแพทย์
 
21. สามารถกิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ร่วมกับ นม หรือ น้ำส้ม ได้หรือไม่ จะลดการดูดซึมของของสารอาหารหรือไม่
ตอบ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส เป็นน้ำมันที่มีในธรรมีาติ จึงสามารถกินร่วมกับอาหารต่างๆได้ โดยไม่ส่งผลต่อการดูดซึม
 
22. บียอนด์ โอเมก 3 พลัส สามารถกินควบคู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ บียอนด์ อื่นๆ ได้หรือไม่
ตอบ สามารถกิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ร่วมกับ “บียอนด์ มากิ พลัส” เพื่อเสริมสารต้านอนุมูลอิสระในร่ายกาย เสริมสร้างสุขภาพองค์รวมให้แข็งแรง, กินร่วมกับ “บียอนด์ ไลฟ์ เซนเชียล” เพื่อเสริมสร้างเซลล์ให้แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย และกินร่วมกับ “บียอนด์ แคลแม็กพลัส” เพื่อเสริมแคลเซียม แมกนีเซียม ให้กระดูก กล้ามเนื้อ ฟัน ผม เล็บ ให้
แข็ง แรง รวมถึงสามารถกินร่วมกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์” และ “อาวียองซ์ เพอร์เฟค เรเดียนซ์” เพื่อผิวสวยได้เช่นกัน
 
23. เพราะอะไร กิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ช่วยลดระดับไขมันในเลือดโดยรวมได้
ตอบ เพราะ น้ำมันปลาทะเล บียอนด์ โอเมก 3 พลัส มีผลวิจัยี่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ รวมถึงน้ำมันจมูกข้าวสาลีและน้ำมันกระเทียม มีผลวิจัยี่วยลดระดับไขมันร้ายคอเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ได้เช่นกัน การกิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส จึงี่วยท าให้ระดับไขมันในเลือดโดยรวมลดลงได้ และเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาอีกด้วย
24. เพราะอะไร กิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ช่วยลดความดันโลหิตได้  
ตอบ เพราะ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ี่วยท าให้หลอดเลือดขยายตัว ยังยั้งการเกาะตัวของเกล็ดเลือด จึงี่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือด ส่งผลท าให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น มีผลท าให้ความดันลดลง โดย บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ไม่มีผลต่อความดัน ในผู้ที่มีความดันโลหิตปกติ
 
25. เพราะอะไร กิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ช่วยบ ารุงสมอง เสริมสร้างความจ าได้ และ ป้องกันความเสื่อมของสมองได้  
ตอบ เพราะ น้ำมันปลาทะเล ใน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ให้กรดไขมัน DHA ซึ่งมีบทบาทส าคัใและจ าเป็นต่อสมอง เนื่องจาก DHA เป็นกรดไขมันที่พบมากในสมอง จึงี่วยเสริมสร้างความจ า บ ารุงสมอง ได้ รวมถึงพบว่า กรดไขมัน DHA ช่วยลดการสร้างตัวทำลายใยประสาทส่วนความจ า จึงเป็นทางหนึ่งช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมได้  
 
26. เพราะอะไร กิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ช่วยลดอาการข้อเสื่อมได้
ตอบ เพราะ น้ำมันปลาทะเล ใน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ให้ โอเมก้า 3 ซึ่งมีผลต่อการลดการสร้างสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบของข้อ และสามารถี่วยบรรเทาอาการปวดข้อ และ ข้อยึดติด ได้ สามารถกินร่วมกับ อาวียองซ์ คอลลาเจน แมทริกซ์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพข้อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
27. กิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ร่วมกับยาลดไขมันในเลือดได้หรือไม่ จะมีผลท าให้น้ำมันปลาทะเล ถูกขัดขวางหรือถูกก าจัดหรือไม่
ตอบ สามารถกิน โอเมก 3 พลัส โดยกินได้ 1-3 แคปซูลต่อวัน ร่วมกับยาลดไขมันในเลือดอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ยาลดไขมันในเลือดไม่ใช่ยาที่ไปขัดขวางหรือก าจัดน้ำมันปลาที่เรากิน จึงไม่มีผลต่อการดูดซึมของน้ำมันปลา ซึ่งน้ำมันปลาทะเลนั้นให้กรดไขมันจ าเป็น  โอเมก้า 3 ี่วยลดไขมันร้าย เพิ่มไขมันดี จึงส่งเสริมการท างานของยาลดไขมันในเลือดได้  
 
28. กิน บียอนด์ โอเมก 3 พลัส ร่วมกับยาลดไขมันในเลือด จะท าให้เลือดก าเดาไหล และความดันโลหิตต่ าลงหรือไม่
ตอบ สามารถกิน โอเมก 3 พลัส โดยกินได้ 1-3 แคปซูลต่อวัน ร่วมกับยาลดไขมันในเลือดอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ยาลดไขมันในเลือด ไม่ใช่ยาละลายลิ่มเลือด หรือ ยาลดความดันโลหิต การกินร่วมกันจึงไม่ส่งผลให้เลือดออกง่ายหรือความดันลดลง แต่ถ้าจะกิน โอเมก 3 พลัส ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือด ยาต้านการแข็งตัวของเลือด แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนกิน
III. ฉลาก

29. วัตถุเจือปนอาหาร บนฉลาก ของ บียอนด์ โอเมก 3 พลัส คืออะไร ปลอดภัยหรือไม่
ตอบ บนฉลาก มีการระบุวัตถุเจือปนอาหาร 3 ีนิด คือ 1) ซอร์บิแทน โมโนโอลิเอต และ 2) โพลีซอร์เบต 80 ท าหน้าที่เป็น อิมัลซิไฟเออร์ คือสารช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี และ 3) กลีเซอรอล ท าหน้าที่เป็นสารให้ความข้นเหนียว ซึ่งสารทั้ง 3 ีนิดเป็นสารที่มีความปลอดภัยและมีการใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารและยา ทั่วไป ทั้งนี้ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยของ ยูนิลีเวอร์  และมาตรฐานของ องค์การอาหารและยา (อ.ย.) อนุใาตให้ใช้แต่วัตถุเจือปนอาหารที่ปลอดภัยเท่านั้น จึงไม่ต้องกังวล และสามารถรับประทานต่อเนื่องได้อย่างปลอดภัย
 
30. คำเตือนส าหรับผู้แพ้อาหาร บนฉลากบียอนด์ โอเมก 3 พลัส คืออะไร ปลอดภัยหรือไม่
ตอบ บนฉลาก มีคำเตือนส าหรับผู้แพ้อาหาร 2 ีนิด คือ 1) ซัลไฟต์ เป็นสารที่มีอยู่ในเปลือกแคปซูลเจลาตินทั่วไป 2) ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เนื่องจากวิตามินอี ในผลิตภัณฑ์สกัดมาจากน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งสารทั้ง 2 ีนิด อาจก่อให้เกิดการแพ้ในผู้บริโภคบางราย จึงต้องระบุเพื่อให้ทราบเพื่อความปลอดภัย
 
31. น้ำมันปลาทั่วไปในท้องตลาด ระบุแค่กรดไขมันไม่อิ่มตัว อีพีเอ และ ดีเอชเอ ทำไม บนฉลาก บียอนด์ โอเมก 3 พลัส จึงระบุทั งกรดไขมันไม่อิ่มตัว และ กรดไขมันอิ่มตัว
ตอบ การสกัดน้ำมันปลาโดยทั่วไปแล้ว สกัดได้ทั้งกรดไขมันไม่อิ่มตัว ีนิดโอเมก้า 3 ซึ่งพบมากในน้ำมันปลา แลชนิดอื่นๆ  รวมถึงกรดไขมันอิ่มตัวด้วย จึงต้องระบุเพื่อให้ทราบ ซึ่งหลายคนมักจะกังวลใจว่ากรดไขมันอิ่มตัวไม่มีประโยีน์ แต่จริงๆ แล้ว กรดไขมันอิ่มตัวยังจ าเป็นต่อร่างกายในการเจริใเติบโตของเซลล์ต่างๆ และเป็นส่วนประกอบในสารส าคัใต่างๆ ในร่างกายเช่น ฮอร์โมน เป็นต้น ซึ่งการได้รับกรดไขมันไม่อิ่มตัวในสัดส่วนที่มากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวจะให้ ประโยีน์ในการส่งเสริมสุขภาพของหัวใจ หลอดเลือด และสมอง
Copyright 2015-2021 beyounghealth.com
One framework, every device. v2
Contact Admin